Η Σταχτοπούτα

Η Σταχτοπούτα

Ψαχουλεύοντας παλιά αρχεία στον υπολογιστή μου τις προάλλες, ανακάλυψα το κάτωθι διαμάντι.

Blog

Writing tips, flash fiction, book reviews and other ramblings

TESTIMONIALS

Newsletter

Sign up below to receive infrequent updates on writing and ramblings on books, life and the universe

I write fantasy and dark fairytales inspired by folklore, religion and mythology. In my free time, I try to get through my never-ending TBR pile.